Kretanje cena
Pitaj pravnika

Prodaja placeva Gradske lokacije, Merošina

28 oglasa

Gradske lokacije
1
62.000 €
građevinsko zemljište103 auknjiženo
Gradske lokacijeMerošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Gradske lokacije, 62.000€, 103a

Mramorsko Brdo
1
logo agencija
41.200 €
građevinsko zemljište75 a
Mramorsko BrdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko Brdo, 41.200€, 75a

Reklama
Mramorsko Brdo
1
logo agencija
41.200 €
građevinsko zemljište75 a
Mramorsko BrdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko Brdo, 41.200€, 75a

Mramorsko Brdo
1
logo agencija
41.200 €
građevinsko zemljište75 a
Mramorsko BrdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko Brdo, 41.200€, 75a

Mramorsko brdo
3
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište30.87 auknjiženo
Mramorsko brdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko brdo, 21.000€, 30a

Merošina
1
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište164.0185 a
MerošinaGradske lokacije

Građevinsko zemljište na prodaju, Merošina, 21.000€, 164a

Reklama
Merošina
1
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište164.0185 a
MerošinaGradske lokacije

Građevinsko zemljište na prodaju, Merošina, 21.000€, 164a

Merošina
1
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište164.0185 a
MerošinaGradske lokacije

Građevinsko zemljište na prodaju, Merošina, 21.000€, 164a

Gradske lokacije
1
logo agencija
9.000 €
građevinsko zemljište11.56 auknjiženo
Gradske lokacijeMerošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Gradske lokacije, 9.000€, 11a

Mramorsko brdo
3
logo agencija
5.000 €
građevinsko zemljište4.74 a
Mramorsko brdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko brdo, 5.000€, 4a

Mramorsko brdo
3
logo agencija
5.000 €
građevinsko zemljište4.74 a
Mramorsko brdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko brdo, 5.000€, 4a

Gradske lokacije
8
logo agencija
8.000 €
građevinsko zemljište120 auknjiženo
Gradske lokacijeMerošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Gradske lokacije, 8.000€, 120a

Brest
1
logo agencija
187.950 €
građevinsko zemljište341.72 auknjiženo
BrestGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Brest, 187.950€, 341a

Brest
1
logo agencija
187.950 €
građevinsko zemljište341.72 auknjiženo
BrestGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Brest, 187.950€, 341a

Brest
1
logo agencija
187.950 €
građevinsko zemljište341.72 auknjiženo
BrestGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Brest, 187.950€, 341a

Da li si kreditno sposoban?

Izračunaj koja je tvoja kreditna sposobnost za kupovinu nekretnine!

mortgageability
Mramorsko brdo
3
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište30.87 auknjiženo
Mramorsko brdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko brdo, 21.000€, 30a

Mramorsko brdo
3
logo agencija
21.000 €
građevinsko zemljište30.87 auknjiženo
Mramorsko brdoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Mramorsko brdo, 21.000€, 30a

Aleksandrovo
1
logo agencija
36.100 €
građevinsko zemljište43.21 a
AleksandrovoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Aleksandrovo, 36.100€, 43a

Aleksandrovo
1
logo agencija
9.000 €
građevinsko zemljište41.15 a
AleksandrovoGradske lokacije, Merošina

Građevinsko zemljište na prodaju, Aleksandrovo, 9.000€, 41a

Merošina
1
logo agencija
5.000 €
građevinsko zemljište11.43 a
MerošinaGradske lokacije

Građevinsko zemljište na prodaju, Merošina, 5.000€, 11a

Reklama
Reklama