Isplativost: Kupovina ili iznajmljivanje? · 4zida

Da li da kupim na kredit ili iznajmim nekretninu?

Cena nekretnine

Učešće

%

Cena kirije

Period otplate30 god

Kupovina ovakve nekretnine se isplati za 27 godina

Period isplativosti se računa na osnovu podataka unetih od strane korisnika - cena nekretnine, period otplate kredita i visina učešća, kao i visina kamatne stope, prema informacijama dobijenih od strane banaka u kreditnom kalkulatoru.
0 god. 0 god. 10 god. 10 god. 20 god. 20 god. 30 god. 30 god. Broj godina 0k€ 0k€ 20k€ 20k€ 40k€ 40k€ 60k€ 60k€ 80k€ 80k€ 100k€ 100k€ Iznos
  • Iznajmljivanje
  • Kupovina

Ipak, kupovinom ćeš imati nekretninu u svom vlastništvu, što iznajmljivanjem nije slučaj.


Dodatno proveri

Najbolje ponude kredita

Da li si kreditno sposoban?


Aktuelna ponuda ovakvih nekretnina

Unesi lokaciju

Naziv kraja