Zašto je bitno angažovati pejzažnog arhitektu?

Pejzažnog arhitektu najčešće angažuju vlasnici velikih dvorišta i velikih objekata. Da bi vam dvorište bilo lepo, ali i biljke zdrave, jako je bitno da vam u odabiru biljaka pomogne neko stručan. Pejzažni arhitekta će vam najbolje uraditi funkcionalnost dvorišta, kombinaciju biljaka u skladu sa fenofazom biljaka, slojevitost biljaka u odnosu na veličinu i rast pojedinih biljnih individua.

Milan Trajković, diplomirani inženjer pejzazne arhitekture i hortikulture se bavi ovim poslom par godina i za kratko vreme je njegova firma dobila reputaciju jedne od najboljih.

Zbog čega je konkretno bitno angažovati pejzažnog arhitektu?

– Prva i jako bitna stavka jeste odabir zdravih i vitalnih individua, koje će stručno lice najbolje odrediti. Pejzažni arhitekta će vam najbolje uraditi funkcionalnost dvorišta, kombinaciju biljaka u skladu sa fenofazom biljaka, slojevitost biljaka u odnosu na veličinu i rast pojedinih biljnih individua.

Koje greške ljudi najčešće prave?

Najčešće greške koje se javljaju prilikom odabira biljaka bez stručne pomoći je situacija da ljudi često biraju biljke koje nisu adekvatne za određene ekspozicije i nagibe terena. Postoje različite vrste biljaka koje zahtevaju određene položaje u dvoristu, balkonu ili terasi. Neke vole senovite položaje, neke sunčane. Ukoliko se pogrešno pozicionira, doćiće do uvenuća biljke. Ljudi prave greške prilikom kombinovanja biljaka, jer pojedine biljke nisu kompatibilne sa ostalim biljkama, pa može doći do gušenja biljaka od strane drugih biljaka što daje krajnji ishod odumiranja slabijih individua. Pojedine biljke imaju jako i veliko korenje koje može izvaliti i polomiti popločanje i staze u dvoristu. Pojedine biljke imaju otrovne plodove pa se zbog toga izbegavaju u sadnji na javnim površinama i dečijim igralištima (npr. Taxus bacata – Tisa)

Određene biljke zahtevaju i posebnu smešu supstrata za sadsnju, što je jako bitno prilikom planiranja sadnje. Nekim biljkama je potrebno rastresito i vodopropustivo tlo, dok drugima odgovra susptrat koji zadržava vlagu i bogat humusnim materijama. Najčešće greške koje se javljaju prilikom kombinovanja biljaka bez stručne pomoći pejzažnog arhitekte je i to da ljudi najčešće biraju biljke nasumično po teksturi i boji listova, a zatim kada dodje do smene godišnjeg doba i biljke cvetnice krenu da cvetaju dolazi do neusklađenost boja što može da izgleda jako neprijatno za oko.

Ukoliko ne možete da priuštite stručnjaka, internet je rešenje. Izguglajte, raspitajte se u cvećari, rasadniku.

Podeli ovaj tekst: