Izdavanje nekretnina – osnovni pojmovi

Zakupodavac

Zakupodavac je osoba koja nekretninu koju ima u svom vlasništvu daje u zakup. Drugim rečina, to je vlasnik nekretnine koji izdaje svoj stan, kuću ili drugu vrstu nepokretnosti. Iako je ovaj termin u pravnom smislu ispravniji, u razgovoru često možemo čuti da se koristi i termin „stanodavac“.

Zakupac

Zakupac je osoba koja uzima neku nepokretnost u najam. Za zakupca se koristi i izraz „stanar“ – osoba koja stanuje u nekretnini koja nije u njegovom vlasništvu. Kako se zakup može vršiti i nad nepokretnostima koje ne služe samo za stanovanje (pa tako imamo zakup lokala, poslovnih prostora, garaža), u pravnoj terminologiji se upotrebljava izraz „zakupac“

Kirija

Kirija predstavlja mesečnu naknadu koju zakupac daje zakupodavcu na ime korišćenja negove nekretnine, odnosno nepokretnosti. Visinu kirije postavlja zakupodavac, ali se on može spustiti, odnosno redukovati na zahtev zakupodavca.

Depozit

Depozit je vrsta garancije i zaštite stanodavca. Uzima se kao vid novčane sigurnosti, odnosno obezbeđivanja ukoliko zakupac ošteti stan, ne plati odeđene troškove ili prekrši bilo koju stavku koja je naznačena u Ugovoru o zakupu. Zbog ovoga je važno da zakupodavac i zakupac naprave ugovor o najmu stana i u njemu unesu stavku o depozitu, bez obzira na to da li će taj ugovor zvanično overiti kod notara ili neće.
U praksi, obično se uzima depozit u visini jedne mesečne kirije. Pojedini zakupodavci uzimaju i manje od toga, ali obično ne manje od iznosa koliko uzimaju svi mesečni računi u tom stanu.
Po pravilu, depozit se vraća zakupcu po isteku perioda iznajmljivanja stana, odnosno po isteku ugovornog odnosa.

Pročitaj više informacija o DEPOZITU

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu stana predstavlja dokument kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju zakupodavca i zakupca. Ugovor reguliše prava i obaveze koje imaju i zakupodavac i zakupac, a koje se odnose na nekretninu kao predmet zakupa. Ovim dokumentom se obično definiše ko izdaje nekretninu, ko je iznajmljuje, na koji vremenski period. Propisuje se i visina kirije, visina depozita. Ugovor može sadržati i druge stavke – obeveze obe strane u slučaju raskida ugovora ili povrede elemenata ovog ugovora

Ugovor o zakupu, kada ste ga već sačinili i potpisali, nije potrebno overiti kod javnog beležnika ali ukoliko želite, to možete da uradite u formi proste overe.

Pogledaj ponudu: IZDAVANJE STANOVA

Izdavanje/iznajmljivanje

Između ova dva termina se u svakodnevnom govoru najčešće ne prave razlike. Međutim, po pravilu „izdavanje nekretnina“ se odnosi na „davanje nekretnine u zakup“, tako da možemo reći da onaj ko ima nekretninu, on može i da je da u zakup, odnosno da je izdaje. Iznajmljivanje nekretnine se odnosi na uzimanje nekretnine u zakup, pa po tome stanar, odnosno zakupac iznajmljuje neku nekretninu, stan ili kuću.

Naravno, moguće je iznajmiti i druge nepokretnosti – garaže, poslovne prostore (kancelarije, lokale), magacine, poljoprivredna zemljišta itd.

Kapara

Pojam kapara češće susrećemo kod kupoprodaje nekretnina. Ona predstavlja određen iznos, sumu novca koju kupac ili zakupac daje vlasniku nekretnine kao garant da će kupiti, odnosno iznajmiti njegov stan ili njegovu kuću. Kapara služi kao osiguranje i zakupodavcu i zakupcu u slučaju da dođe do bilo kakve promene dogovora, a pre useljenja u stan. Kako se po pravilu izdavanje stana dešava vrlo brzo, a budući stanari najčešće gledaju stanove kada im se ukaže potreba za najmom, tako i davanje, odnosno uzimanje kapare, nisu česti slučajevi u procesu iznajmljivanja nekretnine.

Pogledaj ponudu: IZDAVANJE KUĆA

Mesečni računi

Plaćanje mesečnih računa za struju, grejanje, telefon, kablovsku i slične usluge najčešće ide na račun zakupca. Može se ugovorom definisati da zakupac ima obavezu da uredno dostavlja dokaze zakupodavcu o svim izmirenim troškovima režije.

Podeli ovaj tekst: