Za šta se sve mogu koristiti krediti na sajtu 4zida.rs?

Dodatna promocija vaših oglasa

Krediti su način da svojim oglasima obezbedite dodatnu vidljivost. U paketima KlasikSmart Exkluziv dobijate ih mesečno, uz pakete, a njihov broj zavisi od veličine paketa.


KREDITIMA KUPUJETE DODATNE USLUGE UZ POMOĆ KOJIH PROMOVIŠETE OGLASE I BREND AGENCIJE.


Na našem sajtu postoje 5 vrsta usluga za promocija oglasa, kao i jedna sveobuhvatajuća usluga, koje možete kupiti uz pomoć kredita. Takođe možete uključiti jednokratno podizanje u vrh Običnog, Obojenog i Istaknutog oglasa. Možete aktivirati:


Super oglas

Kombinuje tri vrste promocije u jednoj – Premium, Istaknut i Obojen oglas. Kao takav, ima iste benefite kao i sve tri promotivne usluge zajedno, ali uz nižu cenu. Izgled i lokacija Super oglasa:

  • Nalazi se na svim pozicijama na kojima se nalaze Premium i Istaknuti oglasi
  • Obojenost ga dodatno razlikuje od drugih oglasa

Savet: Super oglas kao 3u1 opcija ti nudi uštedu od 10% nego u slučaju aktiviranja sve tri promocije pojedinačno.

Premium oglas

Kombinuje tri vrste promocije u jednoj – Premium, Istaknut i Obojen oglas. Kao takav, ima iste benefite kao i sve tri promotivne usluge zajedno, ali uz nižu cenu. Izgled i lokacija Super oglasa:

  • Na naslovnoj stranici, odmah ispod glavne pretrage 
  • Iznad listinga pretrage gde na njegov prikaz utiču parametri pretrage
  • U sekciji “slični oglasi” Premium oglas se prikazuje prvi 
  • U rezultatima pretrage   

Savet: Kombinacija Premium i Istaknutog oglasa daje oglične rezultate, čak 4,5 puta više pregleda u odnosu na običan oglas. 

Istaknuti oglas

Istaknut oglas se u pretrazi uvek nalazi ispred običnog i obojenog oglasa, ukoliko sam oglas odgovara filterima pretrage koje je korisnik postavio. Prvi u listi će se naći oglas koji je poslednji istaknut.  

Savet: Ukoliko želiš da tvoj oglas bude uvek prvi u vrhu sekcije istaknutih oglasa i da ne pada na dno zamenjen ostalim istaknutim oglasima, uključi dve usluge – „Istaknuti oglas“ i „Oglas ispred ostalih“.

Obojeni oglas

Obojeni oglas je osnovna vrsta promocije oglasa. Vizuelno je istaknut narandžastom bojom u listi pretrage. Pruža ti mogućnost da posetilac lakše uoči tvoj oglas.    

Savet: Uslugu obojenog oglasa možeš da kombinuješ sa drugim uslugama na sajtu.

Oglas ispred ostalih

Oglas ispred ostalih je opcija podizanja oglasa u vrh, iznad ostalih. Može se primenjivati na Istaknutom, Obojenom ili Običnom oglasu. Ova usluga ti omogućava i da svoj oglas vratiš na vrh liste oglasa prema kriterijumima i statusu kojima taj oglas odgovara, bilo da je običan ili istaknut.

Savet: Ovu uslugu moguće je podesiti da se aktivira automatski na željeni period.

Lenta

Lente omogućavaju dodatnu dimenziju isticanja vaših oglasa i dodatno naglašavaju stanje ili stuaciju oglasa. Lentice se pojavljuju u gornjem desnom delu kartice oglasa na stranici pretrage. Možete da birate neke od poruka da se nalaze u lenti: Luksuzno, Hitno, Povoljno, Odmah useljiv, itd.

Savet: Cena ove usluge je promotivna i važi do 1. oktobra 2021.

Istaknite vaš brending na 4zida! Ova usluga ističe logo vaše agencije na karticama oglasa na stranici pretrage. Usluga obuhvata sve vaše oglase. Po aktivaciji obuhvata vremenski period od 30 dana, za koje vreme će svi vaši oglasi imati istaknuti logo vaše agencije.

Savet: Cena ove usluge je promotivna i važi do 1. oktobra 2021.

Pregled dodatnih usluga

Najbolje efekte svojih oglasa možeš ostvariti korišćenjem kombinacije različitih usluga istovremno.

Oglašavanje na 4zida.rs će vam dati rezultate, dodatne usluge će vaše rezultate učiniti još boljim.

Dodatne usluge daju jasne efekte. U odnosu na standardan oglas:

  • Istaknut oglas ima 2.5 puta više pregleda
  • Premium oglas čak 4 puta više pregleda
  • A novi Super oglasdobija čak 6 puta više pregleda

Kupi dodatne usluge, povećaj efekte

Podeli ovaj tekst: