Za šta se sve mogu koristiti krediti na sajtu 4zida.rs?

Krediti ti nude mogućnost da putem dodatnih usluga promovišeš oglase i brend agencije. Informacije o kupovini kredita možeš dobiti na stranici cenovnika ili kontaktiranjem svog zaduženog prodajnog savetnika.
Usluge na sajtu 4zida.rs su:

Obojen oglas

Obojen oglas je vizuelno istaknut u listingu pretrage žutom bojom. Obojen oglas ti pruža mogućnost da brže “privučeš oko” korisnika i time povećaš posećenost i preglednost oglasa u odnosu na običan.
Oglas koji je običan i obojen izgleda kao na slici ispod.

obojen-oglas

Uslugu možeš da kombinuješ sa ostalim uslugama našeg sajta. Ukoliko je kombinuješ sa Istaknutim oglasom, tvoj oglas u pretrazi će izgledati kao na slici ispod.

obojen-i-istaknut-oglas

Istaknut oglas

Istaknut oglas se u listingu pretrage, ukoliko odgovara parametrima (filterima) pretrage našeg korisnika, uvek nalazi ispred običnog oglasa. Prvi u listi naći će se poslednje istaknut oglas. Ukoliko želiš da tvoj oglas bude uvek u vrhu sekcije istaknutih oglasa i da ne pada na dno zamenjen ostalim istaknutim oglasima, kombinovanjem istaknutog oglasa i podizanja “oglasa u vrh”, omogućićeš da on uvek bude u vrhu i istaknut. Istaknut oglas ti pruža veću posećenost i pregledanost oglasa u odnosu na običan, a takođe obezbeđuje i promovisanje agencije jer se u listingu pretrage uz svaki istaknuti oglas nalazi i logo agencije. Običan istaknut oglas se prikazuje kao na slici ispod, dok se istaknut i obojen oglas prikazuje u listingu pretrage kao na slici iznad.

istaknut-oglas

Premium oglas

Premium oglas predstavlja najbolji način za promovisanje pojedinačnog oglasa na našem portalu. Nalazi se na najvidljivijim mestima:

  • Na naslovnoj stranici, odmah ispod glavne pretrage
  • Iznad listinga pretrage gde na njegov prikaz utiču parametri pretrage
  • U sekciji “slični oglasi” ovakvi oglasi se prikazuju prvi
  • Ukoliko imaš dve slične nekretnine na kojima je aktivna premium usluga, prvi u sličnim oglasima prikazaće se upravo tvoj oglas. Ovim možeš privući korisnike da prvo pogledaju tvoju nekretninu
  • Ukoliko neki korisnik doda oglas tvoje agencije kao omiljeni i ukoliko postoji sličan premium oglas tvoje agencije, on će se prvi prikazati korisnicima kroz mejl kao sugestija sa sličnim oglasima, zajedno sa ostalim oglasima kod kojih postoji sličnost
  • I naravno u rezultatima pretrage
premium-oglas

Oglas ispred ostalih

Usluga oglas ispred ostalih omogućava ti da podigneš poziciju svog oglasa u vrh iznad ostalih. Ova usluga ti omogućava da svoj oglas vratiš na vrh liste oglasa čijem statusu taj oglas u tom trenutku odgovara, bilo da je običan ili istaknut. Ovu uslugu moguće je podesiti da se aktivira automatski na željeni period ili samo jednom kada ti poželiš.

Pregled svih usluga na sajtu 4zida.rs

Najbolje efekte svojih oglasa možeš ostvariti korišćenjem kombinacije različitih usluga istovremeno.

pregled-svih-usluga-promocije-oglasa
top