Spoljne jedinice klima uređaja moraće uskoro da postanu „nevidljive“

Dok temperature poslednjih dana neumoljivo rastu čak i iznad 30°C, pitanje klimatizacije je sve aktuelnije. Međutim, nije samo pitanje da li klima radi već i da li će moći da se vidi.

Naime, stupanjem na snagu novih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji spoljne jedinice klima uređaja moraće da budu uklonjene sa fasada svih zgrada ili da se instaliraju na način da ne budu vidljive. Na taj način se unapređuje estetika objekata i zaštita neposredne okoline.

Koji su rokovi?

Vlasnicima zgrada javne namene koje se nalaze u granicama nepokretnih kulturnih dobara i njihovoj zaštićenoj okolini dodeljen je rok od dve godine za uklanjanje klima sa fasada, dok će vlasnici privatnih objekata u zaštićenim celinama imati rok od pet godina. Ostalim vlasnicima objekata dodeljen je rok od 10 godina.

Kolike su kazne i ko je nadležan za nadzor?

Za  fizička lica koja ne budu poštovala ove odredbe kazne će se kretati od 25.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica i do 100.000 dinara.

Nadzor nad primenom odredaba ovog člana vrši organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove komunalne inspekcije, odnosno komunalne milicije.

Koja su rešenja?

Glavni beogradski urbanista Marko Stojčić za Euronews je rekao da će tek uslediti definisanje konkretnih pravila koja je moguće sprovesti u Beogradu. On je naveo da neka od mogućih rešenja mogu da budu da se spoljne jedinice uređaja za klimu izmeste na dvorišnu fasadu, terasu, odnosno lođu i na krov. Potencijalno rešenje su i maske za te spoljne jedinice, ali bi tada one morale da se premeste kako bi sve bile u istoj vertikali.

Podsećamo da su izmene Zakona o planiranju i izgradnji unele i obavezu da sve zgrade, bez obzira na starost, moraju da imaju i energetski pasoš.

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

top