Obuke za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS organizuje obuke posrednika, kako svojih članica tako i ostalih posrednika – nečlanica u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

S obzirom na to da je Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS aktivan učesnik u procesu uređenja oblasti posredovanja u prometu nepokretnosti i okuplja veliki broj članova za koje je više puta organizovala ovakve obuke, odlučeno je da se obuke prošire i na nečlanove, sa ciljem upoznavanja svih posrednika sa njihovim obavezama i odgovornostima.

Do sada su obuke realizovane u Beogradu, Kragujevcu i ova održana u Novom Sadu 13. decembra 2017. godine, a do kraja  godine održaće se i u Nišu 21. decembra.

Sa obukama će se nastaviti i u 2018. godini.

Na obuci koju je podržala i Privredna komora Srbije, Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma, kao i Ministarstvo finansija, posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti kroz praktične primere uče kako treba da se vrši kontrola klijenata prilikom kupoprodaje i izdavanja nekretnina, kao i način na koji se procenjuje da li je klijent rizičan ili ne.

Damir Boric

To u praksi znači da će naučiti šta definisati kao visokorizično, šta dalje uraditi, da li, i kako pratiti potencijalne rizične klijente. Imaće priliku da čuju iskustva u radu na slučajevima sa licima koja imaju kompleksne vlasničke strukture, takođe da se upoznaju sa radom istražnih organa na slučajevima korupcije, ali i šta je „okidač“ za pokretanje istrage.

Predavači na obukama iz Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca su Danijela Maletić – pomoćnik direktora u Upravi, Danijela Tanić Zafirović – rukovodilac grupe za nadzor i Branko Stanković – načelnik u Upravi Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektora tržišne inspekcije predavači su Mirjana Veljović – šef za kontrolu prometa, Snežana Obrenov Ivanović – viši savetnik i Slađana Petrović – koordinator za kontrolu prometa.

Nakon održanih predavanja, predavači su odgovarali na postavljena pitanja prisutnih posrednika.

Obuka podrazumeva i odgovore na najbitnija pitanja

  • Praktična primena Zakona o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma,
  • Preporuke I indikatori,
  • Analiza rizika,
  • Uloga Uprave u preventivnom I represivnom delu sistema,
  • Sumnjive transakcije-studije slučaja,
  • Kontrola primene Zakona o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma kod obveznika koji vrše delatnost posredovanja u prometu I zakupu nepokretnosti: redovni inspekcijski nadzor, posredni inspekcijski nadzor-kancelarijska kontrola I preventivni nadzor.

Svrha obuka je bliže upoznavanje posrednika sa obavezama koje kao obveznici po ovom zakonu imaju, ulogom Uprave za sprečavanje pranja novca i nadzornih organa, Nacionalnom procenom rizika od pranja novca, kao i preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i indikatorima za prepoznavanje postojanja osnova sumnje.

Da li ste znali da neispunjavanjem obaveza iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma rizikujete novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara?

Podeli ovaj tekst: