Kako se priključiti na gradski toplovod?

Grejanje radijator

Dug put dok ne stigne grejanje

Iako je zainteresovanost građana za priključenje na sistem daljinskog grejanja svake godine sve veća, prvi uslov koji oni treba da ispune je da imaju potrebnu dokumentaciju. Procedura priključenja ne razlikuje se bitnije od grada do grada, a na sajtovima javno-komunalnih preduzeća, koja se bave isporukom toplotne energije navedena je detaljna procedura za sve koji se odluče na takav korak.

Beograđani, koji žele da se priključe na sistem daljinskog grejanja zahtev mogu podneti svakog radnog dana Službi za izdavanje tehničkih uslova u okviru marketinga i prodaje “Beogradskih elektrana“, koja se nalazi u Ulici cara Dušana 141 u Zemunu (broj telefona za informacije 011/2224-710). Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije na distributivni sistem daljinskog grejanja, koji može, kao i ostali zahtevi, da se preuzme i sa sajta „Beogradskih elektrana“ treba da podnese investitor koji poseduje pravosnažno Rešenje o lokacijskoj dozvoli, a ukoliko ne poseduje ovo rešenje, Zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje podnosi se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije broj 1.

Bez skupštine stanara nema grejanja

Da bi „Beogradske elektrane“ uopšte mogle pristupiti proceduri za odobrenje priključenja postojećih objekata u objektima kolektivnog stanovanja odnosno u kućama sa više vlasnika, objekat mora imati formiranu skupštinu ili savet zgrade. Ukoliko nije formirana skupština zgrade, neophodno je to što pre uraditi, a dokumentaciju priložiti uz zahtev za izdavanje tehničkih uslova.

Za objekte kao što su postojeći objekti, objekti u legalizaciji ili objekti sa individualnim kotlarnicama zainteresovani se obraćaju isključivo Zahtevom za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije na distributivni sistem daljinskog grejanja. Može se desiti da podnosilac zahteva pisanim putem bude obavešten da je potrebna dopuna već podnetog zahteva za priključenje odgovarajućom dokumentacijom.

Korak po korak do grejanja

Pre podnošenja prijave radova nadležnom organu neophodno je dostaviti po dva primerka mašinskog projekta za izvođenje i elektro-projekta toplotne predajne stanice Službi za projektne saglasnosti „Beogradskih elektrana“. Tehnički uslovi za priključenje kućnih grejnih instalacija objekta na distributivni sistem daljinskog grejanja važe godinu dana od dana izdavanja i potrebno ih je, na zahtev investitora, odnosno potencijalnog korisnika, obnoviti po isteku roka. Ukoliko u tom roku nije overen projekat termotehničkih instalacija i, eventualno, prateći elektro-projekat toplotne predajne stanice, podnosi se Zahtev za ponovno izdavanje tehničkih uslova.

Ako nastupe promene koje u bitnim elementima utiču na osnovni zahtev ili odstupaju od već izdatih tehničkih uslova podnosi se Zahtev za izdavanje izmenjenih tehničkih uslova.

Do „toplih radijatora“ potrebno puno „papira“ i novca

Dinamika priključenja objekata na sistem daljinskog grejanja zavisi od dobijanja potrebnih dozvola vezanih za projektnu dokumentaciju, kao i od dobijanja dozvola vezanih za izvođenje radova od nadležnih sekretarijata.

Radijator - grejanje

Nakon pribavljanja pozitivnog zapisnika o pregledu projektne dokumentacije i overi projekta, podnosi se Zahtev za odobrenje priključenja na daljinski sistem grejanja, a zatim sledi izdavanje Rešenja o odobrenju za priključenje i  zaključenje Ugovora o ostvarivanju uslova za priključenje.

Investitor zatim reguliše finansijske i ostale obaveze u skladu sa odredbama Ugovora, a u cilju obavljanja pregleda izvedenih radova na grejnim instalacijama, puštanja grejanja u objektu i uključenja objekta u sistem naplate grejanja podnosi prijavu za priključenje Sektoru tehničke operative-službi za prijem objekata u OC Marketing i prodaja (Ulica cara Dušana 141, Zemun).

Beograđani, ali i žitelji drugih gradova koji žele da se greju preko sistema daljinskog grejanja, trebalo bi ranije da se pripreme za celokupnu proceduru, jer će im po svemu sudeći za „tople radijatore“ biti potrebno puno „papira“, ali i dosta novca.

Pri izboru grejanja tražite pomoć stručnjaka

Iz Agencije za energetiku Republike Srbije savetuju građane da pri izboru načina grejanja potraže pomoć stručnjaka. Primera radi, ukoliko još uvek razmišljate da li da se priključite na sistem daljinskog grejanja ili da koristite neki drugi vid grejanja važno je znati da je za grejanje prosečno izolovanog prostora od 60 kvadrata 16 sati dnevno šest meseci u toku godine potrebna energija od oko 9.000 kWh.

Grejanje na drva

Prema navodima Agencije najniže troškove energije za grejanje, za navedene uslove, u grejnoj sezoni 2018/2019. (prema cenama iz oktobra 2018.) imaće domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 4.500 dinara po kubiku) i ukoliko imaju novije peći čija je efikasnost veća. U tom slučaju im je za nabavku goriva potrebno 37,5 hiljada dinara za sezonu.

Nasuprot tome najveće troškove za grejanje imaće domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje, propan butan gas i lož ulje. Za nabavku ovih energenata potrebnih za grejanje prosečnog stana tokom cele sezone, mora se izdvojiti 128 hiljada dinara za električnu energiju, 132 hiljade za propan butan gas, odnosno 146 hiljada za lož ulje uz napomenu da navedeni iznosi obuhvataju samo troškove nabavke energije, odnosno goriva, a ne obuhvataju investicione troškove poput nabavke peći i ugradnje instalacija centralnog grejanja ili troškove periodičnih pregleda i održavanja.

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Jedan komentar

top