Kako proveriti da li je stan uknjižen koristeći Katastar nepokretnosti?

Katastar nepokretnosti

Na tržištu nekretnina u Srbiji postoji veliki broj uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti. Prednost kupovine uknjižene nepokretnosti je veća tržišna vrednost, pravna sigurnost i mogućnost kupovine stana pomoću hipotekarnog kredita.

Kako bi se uverili da je prodavac nepokretnosti koju ste došli da gledate pravi vlasnik i da stan koji gledate nema na sebi hipoteku i slične terete neophodno je da proverite sve podatke o nekretnini u katastru nepokretnosti.

Šta je to Katastar nepokretnosti ?

Katastar nepokretnosti je osnovna evidencija o nepokretnostima i pravima na njih. Katastar nepokretnosti sadrži podatke o zemljištu, zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, kao i posebnim delovima zgrada i drugih građevinskih objekata.

Katastar nepokretnosti

Čemu služi Katastar nepokretnosti?

U Katastar nepokretnosti se upisuje pravo svojine koje se odnosi na nepokretnost. To znači da u Katastru možemo videti ko je vlasnik nepokretnosti, ali i otkriti da li postoje neka dodatna opterećenja na nekretnini.

Kako pristupiti Katastru nepokretnosti?

Ukoliko želite da proverite neku nepokretnost u katastru najlakše je da to uradite online tako što ćete otići na internet servis “KnWeb” Republičkog geodetskog zavoda koji je javno dostupan na adresi RGZ (Republički Geodetski Zavod). Za pretragu ovog servisa neophodno je da znate ime opštine, ime katastarske opštine i broj katastarske parcele ili adresu i kućni broj nepokretnosti koju želite da proverite.

Podatke za pretragu katastra možete pronaći u samom oglasu za prodaju nepokretnosti ili tražiti od lica koje je oglas postavilo (agenta za prodaju nepokretnosti ili vlasnika nepokretnosti).

Nakon što pronađete željenu nepokretnost na RGZ servisu moći ćete da utvrdite  tačno ime i prezime vlasnika nepokretnosti u odeljku „3. Podaci o posebnom delu objekta“, kao i da utvrdite da li postoje tereti i zabeležbe na toj nepokretnosti.

Katastar nepokretnosti

Koja opterećenja na nekretnini možemo otkriti u Katastru nepokretnosti?

Kada se govori o realnim teretima i ograničenjima u raspolaganju nepokretnostima, mnogima na pamet prvo pada potencijalna hipoteka. Međutim spisak ograničenja je dug.

 Nekretnina može biti opterećena zabranom raspolaganja, može postojati zabeležba spora, ili zabeležba da je pravo svojine upisano na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, itd.

Ukoliko se susretnete sa zabeležbom o nekom opterećenju, možda bi najpametnije bilo konsultovati iskusnog stručnjaka koji će vam objasniti prirodu neke pravne zabrane, što će vam pomoći da razumete da li je ulaganje u takvu nekretninu opravdano.

Šta sve treba proveriti?

Proverili ste u katastru status nepokretnosti i uverili ste se da kupujete od vlasnika stan bez tereta i zabeležbi, da li je to dovoljno za sigurnost?

Podaci o katastarskoj parceli koji su dostupni putem servisa ne mogu se koristiti kao službeni podaci. Jedino je list nepokretnosti koji je izdat od strane Službe za katastar nepokretnosti službeni podatak.

 Bez ovog lista nepokretnosti notar neće overiti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, čak i kad ste proverili sve online. Zato je neophodno da prodavac nepokretnosti neposredno pre zaključenja ugovora o kupoprodaji izvadi list nepokretnosti.

Pogledajte – OGLASI PRODAJA STANOVA

Pogledajte – OGLASI PRODAJA KUĆA

Na šta još treba obratiti pažnju?

Nakon provere statusa nepokretnosti ostalo je još par koraka koje treba da obavite kako biste bili sigurni da kupujete nekretninu na kojoj druga lica nemaju potraživanja.

Prvenstveno vlasnik stana treba da vam da fotokopiju svoje lične karte kao dokaz identiteta, a nakon toga i pravni akt na osnovu kojeg je on postao vlasnik nepokretnosti (ugovor, otkup, ostavinsko rešenje i sl.).

Ukoliko vlasnik stana ima supružnika i nepokretnost je stečena u braku neophodno je da vam da overenu izjavu da se supružnik slaže sa kupoprodajom i da neće osporavati istu.

Ukoliko je osnov sticanja nepokretnosti nasledstvo pročitajte detaljno ostavinsko rešenje i proverite da li postoji još naslednika, budući da je moguće da vlasničko pravo deli više njih.

Uvidom u podatke o željenoj nekretnini, možete se uveriti ko je vlasnik stana kao i da li postoje neka ograničenja o korišćenju nekretnine. Ceo proces razmatranja dokumentacije ume biti veoma stresan, međutim uz prave informacije i poznavanje procedure sve može proteći bez problema.

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

komentari

  • nemogu nikako da pristupim rgz kataster nepokretnosti u napred vam hvaa

  • Poštovani.
    Članak je svakako dobar. Međutim, u praksi stvari stoje drugačije. Svoj problem sam pokušao i sudski da rešim, dakle uložio sam sto posto kapaciteta, i problem nije rešen. Na parceli su upisani ljudi koji više nisu živi. To ne bih ni znao da mi sud nije naložio da ih tražim sam. Da li vama zvuči normalno da kao privatno lice bilo kome kucate na vrata? Sud nikada nije poslao nikakvu inspekciju da utvrdi stvarno stanje (posle 6 ročišta). Invalid sam 3. kategorije, to nepotrebno šetanje je uticalo i na moje zdravstveno stanje. Takođe, kada sam tražio da se greška u katastru ispravi, opet se nije desilo ništa, a ja sam i taj dokument odneo sudu u originalu. Stan ispod mene se izdaje, svoj prodajem jer sam zaveden kao vlasnik stana, ali ne i zemljišta pa eventualni kupac ima samo pravo prolaska kroz dvorište. Sada je Žena koja je iznajmljivala taj “fantomski” stančić preminula. Policija nije došla i bilo bi jasno i nepismenom čoveku da tu nešto nije kako treba.
    Zamolio bih vas da proverite celu situaciju pa ću vam sve potrebne podatke vrlo rado dostaviti uživo jer u institucije posle svega pretprljenog , poverenja nemam.

  • […] kasnije mogu da se otkriju kao prepreka. Zamke su najčešće upravo  priliko m kupovine nove, a neuknjižene nekretnine. Naučite zato prvo, kako da proverite […]

  • […] Takođe razmislite da li ćete imati vremena i volje da prolazite kroz obiman proces uknjižbe nekretnine ako taj proces već nije […]

top