Kako prebaciti račune u novom stanu na svoje ime?

Kako prebaciti račune u novom stanu na svoje ime?

Bilo da ste kupili stan čiji niste prvi vlasnik Vi, ili ga dobili, neophodno je da prebacite sve račune koji stižu na Vaše ime. Uopšte nije komplikovano u smislu birokratije, sve možete da uradite sami, bez prethodnog vlasnika.

Za prenos Infostana na Vaše ime  treba da odete u nadležnu filijalu opštine na čijoj teritoriji se stan ili kuća nalaze. Potrebna Vam je fotokopija dokumenta o promeni vlasnika i original na uvid (bilo da je Ugovor o kupoprodaji ili  rešenje o ostavinskoj raspravi), potvrda Skupštine stanara zgrade o broju članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova, fotokopija lične karte i original na uvid.

Što se tiče Elektrodistribucije, isto morate da odete u njihovu poslovnicu koja je nadležna za Vaš stan ili kuću. Morate da poneste dokument o promeni vlasnika i original na uvid (bilo da je Ugovor o kupoprodaji ili  rešenje o ostavinskoj raspravi), lična karta i dokaz o izmirenim računima koji isto uzimate kod njih. Ukoliko je prethodni vlasnik umor, a Vi ste nasledili nakretninu, pored rešenja o ostavinskoj raspravi ponesite i umrlicu.

Što se tiče fiksnog telefona, ukoliko ste se dogovorili sa prethodnim vlasnikom da on ne zadržava broj, već ga Vi uzimate, morate da odete u Telekom, ponesete Ugovor i naravno ličnu kartu.

Tags

Jedan komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top