Da li će situacija u Ukrajini uticati na cene izdavanja? 

Cene najma prethodnih godina gotovo neprekidno rastu, a ovo se posebno odnosi na stanove u većim gradovima, univerzitetskim i poslovnim centrima. U želji da ispitamo kako će aktuelna situacija na tržištu nekretnina uticati na cene najma, sajt 4zida.rs sproveo je anketu među zakupcima i zakupodavcima.  

Vlasnici nekretnina ocenjuju da će aktuelna geopolitička situacija u Ukrajini uticati pre svega na cene nekretnina, a zatim i na odluku ljudi o kupovini nekretnina, u smislu da će se teže odlučivati na taj korak.  

Ipak, najveći broj vlasnika nekretnina je izjavio da neće menjati cenu svojih nekretnina (46%), oni koji će pratiti dalju situaciju, pa će proceniti čine malo više od četvrtine ispitanika (27%), a zanimljivo je da je sličan broj onih koji će podići cene ili to planira da uradi (13,7%) kao i onih koji planiraju da spuste cene ili su to već uradili (12%).

Stanari uvereniji u rast cena 

Na pitanje “Koji trend cena očekujete u narednom periodu u pogledu izdavanja nekretnina?” trećina zakupodavaca (33%) su označavali da će cene u budućnosti rasti, a slično razmišljanje o cenama najma ima i 7% stanodavaca koji su izjavili “da cene već sada rastu”. Malo više od četvrtine ispitanika (26%) veruje da će cene ostati iste. Mišljenje da će cene izdavanja padati deli 16% vlasnika nekretnina, a 2,4% njih je izjavilo da cene već sad padaju. Zanimljivo je da je 14% vlasnika izjavilo da “ne zna” kako će se kretati cene najma. 

Sa druge strane, posetioci sajta 4zida.rs, zakupci nekretnina, pokazali su da su sigurniji u rast cena, čak više nego zakupodavci. Na isto pitanje o trendu cena nekretnina za izdavanje, njih 24% je izjavilo da će cene u budućnosti rasti, a čak 28% ispitanika je reklo da cene već sad rastu.

Tek svaki deseti zakupac veruje da će cene najma ostati iste, nasuprot četvrtini vlasnika nekretnina. Očekivanje da će cene izdavanja padati deli malo više od petine stanara (21,6%), a njih 2,6% je izjavilo da cene već sad padaju. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da su zakupci manje nego vlasnici uvereni da će cene najma ostati iste.  

Foto: 4zida.rs

Sve ovo navodi nas na mišljenje da situacija sa cenama nekretnina koje se iznajmljuju neće biti skroz jasna sve dok ne prođe prvi nalet neizvesnosti, a sa tim mišljenjem se slaže i 29.8% vlasnika učesnika u anketi, dok četvrtina učesnika veruje da će se situacija na tržištu stabilizovati tek kada se stabilizuje i situacija u svetu. 

Agencije osećaju povećanu potražnju 

Agencije za promet nekretnina kao pozitivnu posledicu cele geopolitičke situacije vide to što će ljudi požuriti da kupe ili iznajme nekretninu, jer se boje daljeg rasta cena. Agenti takođe jasno iznose utisak da osećaju povećanu potražnju za najmom nekretnina, pogotovo u poslednjih par nedelja. Ipak, po pitanju cena mesečnog najma nekretnina, najviše veruju da će cene ostati iste i to njih 55%, a 29% njih očekuje povećanje. Stav agenata koji očekuju povećanje cena je potkrepljen većom potražnjom nekretnina za izdavanje, što objašnjavaju željom da se nekretnine iznajme po trenutnim cenama. 

Bez promena u ponašanju zakupaca i zakupodavaca 

Na pitanje “Da li novonastala situacija u svetu utiče na vaš proces prodaje/izdavanja nekretnine?” vlasnici nekretnina su u najvećem procentu (67%) odgovarali da “nema promena i da ovo ne utiče na njihovo razlišljanje”, manje od petine njih (17%) će požuriti da proda/izda svoju nekretninu kako bi to završili pre eventualne krize. 

Po pitanju posetilaca, čak 43% njih izjavljuje da trenutna geopolitička situacija ni na koji način nije uticala na njihovu potragu za nekretninama. Ipak, u najvećoj meri (61%) ne vide nikakve pozitivne efekte za svoju potragu za nekretninom u toku ili nakon ove situacije.  

Podeli ovaj tekst: