1.100.000 €
Tip:
plac
Površina:
136.72a
Cena po aru:
8.046 €

Vodovodska 2. deo

Rupčine, Čukarica opština, Beograd

Omiljeni
Šifra oglasa:
16663
Datum kreiranja:
07.10.2020 (19:25)
Oglas proverila agencija:
22.10.2020 (17:25)
Čukarica, Savska Terasa - Vodovodska II deo parcela, 136,72 ara, front prema ulici 50m, asfalt, struja, voda, kanalizacija do parcele. Osnovna namena parcele je stanovanje u zoni S1. Sa stanovanjem su kompatibilni komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti, koji ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku, zatim iz oblasti kulture, sporta, socijalne zaštite i obrazovanja kao i sa verskim kompleksima. Odnos osnovne i kompatibilne namene u zoni je definisan u odnosu min. 80%: maks. 20%. U slučaju realizacije objekta iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, na građevinskoj parceli kompatibilna namena može biti dominantna ili jedina. Na svakoj građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja više objekata u okviru dozvoljenih urbanističkih parametara za parcelu i definisanih pravila izgradnje. U okviru svake građevinske parcele dozvoljena je izgradnja pomoćnih objekata čija namena ne ugrožava glavni objekat i susedne parcele i koji ne ulaze u obračun urbanističkih parametrara. Maksimalni indeks izgrađenosti je 0.8. Maksimalni broj stambenih jedinica po objektu je 4. U slučaju realizacije objekata iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja maksimalni iznos izgrađenosti je 1.0. Orijentaciona planirana spratnost je P+1+Pk/Ps. Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom katastarskih parcela projektom preparcelacije. Minimalna širina fronta za formiranje građevinske parcele za izgradnju slobodnostojećeg objekta je 12m, a za izgradnju jednostrano i dvostrano uzidanog objekta je 10m. Pristup javnoj saobraćajnoj površini može biti posredno, preko kolsko- pesačke staze minimalne širine 4,5m za jednosmerni pristup i minimalno 6m za dvosmerni pristup. Na postojećoj katastraskoj parceli može se formirati više građevinskih parcela i to minimalno 3 dimenzija oko 85m x 50m, a maksimalne 24 dimenzija oko 20m x 20m. Uknjižena. Agent: Ivo Jokić 060/500-62-68

Plac za prodaju, Rupčine, 136.72 a.