Kako će situacija u Evropi uticati na kupoprodajne cene nekretnina?  

Tržište nekretnina osetljivo je na ekonomska dešavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu. U želji da ispita kako aktuelna dešavanja u Evropi utiču na kupoprodajne cene nekretnina, sajt 4zida.rs, kreirao je ankete ka svim učesnicima na tržištu nekretnina. U istraživanju su učestvovali kupci nekretnina, vlasnici, agencije i investitori. 

Osnovni utisak istraživanja je da se prilike na tržištu nekretnina ne mogu gledati zbirno za starogradnju i novogradnju, a različita su mišljenja i među različitim ciljnim grupama. Situacija u Ukrajini, od svih ispitanih subjekata, najviše izaziva oprez kod krajnjih kupaca. Ipak, projekcije su da će ova situacija različito uticati na starogradnju i na novogradnju.  

Dešavanja će uticati na cene nekretnina 

Na pitanje “Kako mislite da će aktuelna dešavanja u svetu uticati na tržište nekretnina u Srbiji”, bilo je moguće dati više odgovora. Mišljenja vlasnika nekretnina gotovo da se poklapaju sa mišljenjem agencija i investitora, ali i kupaca. Oko 45% vlasnika nekretnina veruje da će aktuelna situacija u svetu uticati na cene nekretnina, a agencije i kupci su još uvereniji u to – agencije su ovaj odgovor označavale 59%, a kupci 56%. 

Zanimljivo je su, paralelno sa tim, vlasnici nekretnina gotovo u istoj meri izražavali sukobljena mišljenja – da će se ljudi teže odlučivati za kupovinu i da će ljudi koji imaju novca uložiti u nekretnine od straha od inflacije. Vlasnici nekretnina su odgovor “da će ljudi manje uzimati stambene kredite” označavali u 19%. 

Kako će se kretati cene starogradnje? 

Kada je reč o cenama nekretnina za prodaju, polovina vlasnika nekretnina očekuje da će cene nekretnina rasti ili da one već rastu, 18% vlasnika nekretnina misli da će cene ostati iste, a 15% njih veruje da će cene padati ili da već padaju. Zanimljivo je da je skoro 16% ispitanika na ovo pitanje odgovorila sa “ne znam”. 

Ipak, da bismo došli do što realnije slike, uvrstićemo kupce i agencije za promet nekretninama u rezultate ispitivanja. Postoji 20% agencija za promet nekretnina koje očekuju pad cena u starogradnji, no ipak vipe njih (40%) smatra da se trendovi cena neće bitnije menjati. Tačno 20% agencija veruje da će cene rasti, ali skoro 20% njih misle da su već porasle.

Foto: 4zida.rs

Kupci se nadaju padu cena 

Kupci nekretnina su još više nego vlasnici uvereniji da će aktuelna situacija u svetu uticati na cene nekretnina. U velikoj meri misle i da će se ljudi teže odlučivati na kupovinu dok se stvari ne stabilizuju i ovaj odgovor su više označavali nego vlasnici nekretnina. Kupci takođe, u podjednakoj meri kao i vlasnici, veruju da će se na kupovinu odlučivati oni koji imaju novac i da će situacija uticati na to da ljudi manje uzimaju stambeni kredit.  

  • Iako su kupci nekretnina, u odnosu na prodavce, izrazili veću zabrinotost po pitanju aktuelnih dešavanja, treba imati u vidu da na našem tržištu nekretnina za sad nisu u većoj meri prisutne promene izazvane aktuelnim dešavanjima u svetu, pogotovo ne kod kupoprodaje starogradnje. Ne treba zaboraviti ni to da se tržište nekretnina čak i nakon stagnacije tokom vanrednog stanja i korona virusa, vrlo brzo vratilo u redovne tokove – i što se tiče broja kupoprodajnih ugovora, ali i što se tiče cena. Na osnovu ovoga možemo zaključiti da onaj ko ima potrebu za nekretninom i ko je finansijski već odredio ovo ulaganje, da treba da realizuje svoje planove i da ne treba da rizikuje da cene još porastu – navodi Jasmina Gavrilov Dražić, sa sajta 4zida.rs.

Na pitanje kako kupci očekuju da će se kretati cene starogradnje, njih 40% misli da će cene rasti ili da već rastu. Zanimljivo je da su optimistični kada je reč o padu cena, te 30% njih očekuje da će do njega doći. Oko 13% ispitanika misli da će cene u starogradnji ostati iste, a gotovo podjednak broj njih je izjavilo “da ne zna” kako će se kretati cene na tržištu prodaje starogradnje. 

Vlasnici prate situaciju 

Na pitanje “Da li planirate da spustite cenu tokom ili nakon ove situacije46% vlasnika je izjavilo da neće menjati cenu, a njih 27% da će pratiti dalju situaciju, pa će proceniti.  

Foto: 4zida.rs

Većina vlasnika nekretnina nije izražavala zabrinutost po pitanju aktuelnih dešavanja, pa je 67% njih izjavilo da novonastala situacija u svetu neće uticati na njihovo razmišljanje ili ponašanje u pogledu kupoprodaje ili izdavanja. Zanimljivo je da je 18% vlasnika izjavilo da će požuriti sa prodajom/izdavanjem kako bi izbegli potencijalnu krizu na tržištu nekretnina, a 12% njih će sačekati sa svim započetim procesima dok se aktuelna situacija ne reši.  

Šta će biti sa novogradnjom? 

Investitori su u najvećoj meri saglasni da će aktuelna dešavanja u svetu uticati na tržište – 75% njih veruje da su cene ono na čemu će se najviše osetiti promene. Svega 5% ispitanika ne očekuje da će situacija u svetu dovesti do promena cena. 

Na pitanje “Koji trend cena očekuju u narednom periodu?”, 45% investitora je izjavilo da su cene već porasle zbog novonastale situacije, dok 40% smatra da to poskupljenje sigurno sledi. Tržište novogradnje je ekspresno reagovalo na novonastalu situaciju i pokazalo zavisnost od nje. 

Foto: 4zida.rs

Mišljenja kupaca po pitanju cena vrlo su podeljena. Trećina ispitanika (32.3%) smatra da će cene novogradnje u budućnosti rasti, dok 20% kupaca već vidi svakodnevna povećanja. Ipak, petina ispitanika smatra da će cene novogradnje u budućnosti padati. Smatra se da ova različita viđenja proizilaze iz činjenice da kupci ne uočavaju različite trendove starogradnje i novogradnje 

I na kraju, gotovo polovina ispitanih kupaca, kao i investitora, ne vide da će se dešavati išta pozitivno po pitanju tržišta nekretnina izazvano novonastalom situacijom. Ipak, solidan broj kupaca (23.8%) veruje da će cene samo rasti u budućnosti i da će nekretnine kupljene sada dobiti dodatnu vrednost u budućnosti. 

 

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

top