INFINITY – Prva staklena fasada slobodne forme u Beogradu

Prva staklena fasada

Infinity – Prva staklena fasada slobodne forme u Beogradu je autentičan stambeno poslovni objekat u samom centru glavnog grada. Inspirisan prirodnim okruženjem i zasnovan na smart house tehnologiji, ovaj energetski efikasan i pametan objekat, pomera granice osmišljavanja i uvodi novi koncept življenja.

Arhitektonski koncept

Strukturu objekta formira šest stambeno-poslovnih apartmana, pojedinačne površine oko 240 m2, koji se prostiru od druge do sedme etaže, tako što svaki od njih zauzima celu etažu. Apartman na sedmoj etaži se razlikuje od svih preostalih, on je dvoetažni. Istraživanje strukture urbanog stana, dovelo je autore do jasne podele dnevne i noćne zone, do stana u kojem je suptilno balansirana privatnost svakog člana porodice, jer je ona isto tako važna kao i prostori u kojima je porodica na okupu.

Ono što čini komfor stanovanja, jeste postojanje različitih ambijentalnih zona u kojima svaki član porodice može pronaći svoj kutak, u skladu sa svojim potrebama i afinitetima.To je ona validnost koja od stana čini dom, za celu porodicu na okupu, ili za svakog člana pojedinačno.

U prizemlju objekta, na prvom spratu i u suterenu, nalazi se samo jedan veliki lokal sa izlogom i ulazom prema ulici. Na tri nivoa podrumskih etaža objekta, kojima se pristupa auto-liftom, smeštena je garaža za putnička vozila. Svakom stanu pripadaju po 4 garažna mesta. Sve etaže su povezane stepeništem i privatnim liftom. Putnički i auto lift predstavljaju inovativna tehnička rešenja koja pružaju zahtevani komfor koji uključuje najnoviji sistem kontrole.

Ulična fasada je dvostruka, obložena kvalitetnim staklom, koje je samo jedna holandska firma prihvatila da uradi. Originalna staklena fasada urađena je od specifičnog materijala koji je do sada ugrađen samo u jedan hotel i jedan jahting klub. Njena uloga je da spreči buku, ali i da napravi drugi ambijent, u prostoru koji je definisan i osmišljen kao velika žardinjera. Ideja je da u tom prostoru budu zasađene biljke. Najmaštovitiji hortikulturisti angažovani su da naprave mediteransku oazu svežine i zelenila u srcu grada.

Kontekst

Stanarima su, osim zagarantovanog besprekornog luksuza stanovanja, nadohvat ruke sva dešavanja u srpskoj prestonici: odlazak pešice u neko pozorište (Narodno pozorište i dečije pozorište Boško Buha, kao prvi susedi), poseta nekom muzeju (Narodni muzej u neposrednoj blizini, ili Etnografski muzej malo dalje). U blizini zgrade Infinity je samo srce grada Knez Mihalova ulica – pešačka i trgovačka zona i simbol kulturnog identiteta Beograda, ulica koja ga čini posebnim, koja je Zakonom zaštićena kao jedan od najstarijih i najvrednijih gradskih spomeničkih ambijenata, sa nizom reprezentativnih objekata, među kojima je i SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti).

Susedstvo čine i stara boemska četvrt Skadralija, gde su krajem XIX i početkom XX veka stanovali mnogi glumci, ili Zadužbina Ilije Kolarca, gde se održavaju mnogi kulturni događaji, a koja ima najakustičniju muzičku salu u Beogradu. Na svega par minuta hoda od Infinity nalaze se prestižni restorani, i klubovi zbog kojih noćni život Beograda važi za najuzbudljiviji u Evropi. Laganom šetnjom, za par minuta, stiže se do Kalemegdana, najvećeg beogradskog parka i istovremeno i najznačajnijeg kulturno-istorijskog kompleksa, u kojem dominira Beogradska tvrđava, iznad ušća Save u Dunav. Lako i brzo se stiže do ovih reka – za duge šetnje pored vode ili rekreaciju na biciklističkoj stazi.

Kompleksna geometrija staklene fasade – nosilac identiteta eksterijera

U svim delovima sveta, najbolja i najtrajnija su ona arhitektonska dela koja nastaju inspirisana svojim okruženjem, kao njegovim prirodnim delom. To je onaj kvalitet vernakularne arhitekture koji čini njenu suštinu i zahtevanu validnost svakog arhitektonskog dela. Kompleksna geometrija fasade, predstavljena slobodno zakrivljenom formom, inspirisana je prirodnim okruženjem – vodom koja je oblikovala položaj, život i dušu Beograda, prema rečima autora projekta. Ništa ne utiče toliko na izgled i formiranje znaka objekta, kao što to čini njegova fasada-omotač.

INFINITY fasada

Nepravilno razlivene suptilne nijanse plave boje, u uslovima dinamičkih promena prirodnog osvetljenja usled protoka vremena, ostavljaju utisak zatalasane vode. U ovom slučaju, pri relizaciji kompleksne geometrije, poseban izazov je predstavljao sam proces dizajna i izrade fasade tokom koga je bilo neophodno komunicirati sa klijentima, proizvođačima i kolegama, kako će zapravo ona izgledati, obzirom da je ovo prva izgrađena staklena fasada slobodne forme u Beogradu.

Slobodno zatalasana forma staklene fasade objekta Infinity, nosilac je snažnog vizuelno-oblikovnog potencijala. Sastoji se od 238 u potpunosti geometrijski različitih staklenih elemenata. Kompleksna geometrija zakrivljene površi staklenog omotača je izvedena pretvaranjem dvostuko zakrivljene površi u proizvoljnu površ, koja je generisana linearnom interpolacijom dve krive. Ova kompleksnost staklene površine je uravnotežena univerzalnim dizajnom čelične potkonstrukcije, kompatibilne sa geometrijom stakla, što je doprinelo funkcionalnoj jednostavnosti detalja.

Prva staklena fasada

Implementirana staklena fasada nije termički omotač. Ona je dvostruki omotač, potpuno otvoren sa bočne strane tako da formira zastakljenu terasu. Za njenu materijalizaciju korišćeno je laminirano sigurnosno staklo, 2 x 6 mm sa sigurnosnom folijom između stakla. Stakla su tipa neutral gray sa blagom refleksijom i brušenim ivicama. Poseban izazov predstavljalo je dovođenje ivica susednih panela u istu ravan po obodu panela, i to naročito u horizontalnom smislu gde je forma ivice stakla morala biti istovetna kako ne bi došlo do podlivanja prilikom padavina.

Projektovani horizontalni i vertikalni razmak između staklenih panela iznosi 16 mm. Nestandardni paneli su proizvedeni termičkim putem uz pomoć kalupa, po relativno visokoj ceni, kao posledici njihove izuzetno zahtevne proizvodnje. Dimenzije panela  su razvijene iz 3D modela, onda su na osnovu njih proizvedeni posebni konkavni i konveksni kalupi, pojedinačno za svaki stakleni panel (jednostruko zakrivljen), čija je geometrija podrazumevala ravne vertikalne ivice panela.

Staklena fasada je projektovana u rasteru 113 x 96 cm (frontalna projekcija osnog horizontalnog i vertikalnog razmaka između panela). S obzirom na projektovani razmak panela od 16 mm, dimenzije panela u ravanskoj projekciji su 111,4 x 94,4 cm. Stakleni paneli na objektu nisu projektovani kao konstruktivni elementi, već kao sekundarna konstruktivna komponenta. Ovo je predstavljalo neophodan projektantski zahtev, nastao zbog činjenice da su u pitanju stakleni paneli bez okvira, a arhitektonsko staklo je obično na prvoj liniji odbrane konstrukcije zgrade (u pogledu prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi i teške oluje).

Stakleni paneli su prihvaćeni pomoću vertikalne čelične podkonstrukcije koja ih, pomoću čeličnih držača i spona, prihvata u četiri tačke po horizontali. Nalazi se  neposredno iza staklene površine. Vertikalna potkonstrukcija nije kontinualna. Sastoji se od vertikalnih nosača i preseka, visine jednog staklenog panela, koji se kače na betonsku ploču iznad i ispod nje, što omogućava veću transparentnost središnjih panela jedne etaže iza kojih se ne nalazi potkonstrukcija. Čelična potkonstrukcija projektovana je tako da je moguće njeno štemovanje u svim mogućim pravcima, što omogućava postavljanje panela na tačnu meru, odnosno na liniju horizontalnih i vertikalnih preseka u osama između dva panela.

Smart house tehnologija – nosilac identiteta enterijera

Atribut smart (pametan), objekat dobija prilagođavajući svoje parametre spoljašnjem okruženju i kompletnoj organizaciji svojih korisnika. Smart house su objekti u čijoj su izgradnji korišćeni materijali i sistemi koji doprinose manjoj potrošnji energije i što jednostavnijem rukovanju svim sadržajima. Objekti različite tipologije: poslovni objekti, hoteli, bolnice, škole ili objekti za stanovanje – svi imaju potrebu za uštedama i većim komforom. Potreba za automatizacijom prvenstveno poslovno-stambenih objekata nastala je iz nastojanja da se u njima uštedi energija, sa obzirom da se oko 40% ukupno proizvedene svetske energije troši upravo u poslovnim i stambenim objektima. Potrebno ulaganje je oko 2% celokupne investicije, a prvi rezultati uštede i smanjenja troškova su vidljivi već posle nekoliko meseci. Sistem kroz uštede sam sebe isplaćuje.

Mozak i centralni nervni sistem Smart house čine centralni kompjuterski serveri i baze podataka, u koje se slivaju velike količine prikupljenih informacija, koje oni, anlizirane i obrađene, šalju do izvršnih uređaja koji sprovode akcije. Organizaciju sistema ovakvog objekta možemo da poredimo sa organizaciom funkcionisanja ljudskog tela. Mnogobrojni i raznovrsni senzori i kamere, koji predstavljaju surogate za čula, prikupljaju informacije i iniciraju akcije. Krvotok, neuronska mreža ili možda kičmena moždina predstavljaju magistrale za prenos podataka i upravljačkih signala, dok mnogobrojni zonski kontrolori predstavljaju neku vrstu perifernog nervnog sistema. Na kraju dolaze Internet i Internet mreže koje pojedinačni organizam povezuju sa celokupnom zajednicom.

Kao što, živi organizam reguliše svoju unutrašnju temperaturu i reaguje znojenjem kože, prilagođavajući se spoljašnjim uslovima ili trenutnoj fizičkoj aktivnosti, tako i Smart house automatski može da podešava svoju unutrašnju temperaturu ili temperaturu svake posebne prostorne celine, spoljašnjim uslovima ili unutrašnjim neaktivnostima u pojedinačnim prostornim celinama, automatskom kontrolom sistema grejanja, hlađenja i ventilacije. Isti principi važe i za ostale podsisteme kojim integrisani i centralizovani sistem upravljanja zgradom i kontroliše, na primer: rasvetu (unutrašnju, spoljašnju i fasadnu), pristup, protivpožarni i sistem za kontrolu kvaliteta vazduha, sigurnosni sistem nadzora, pumpe, agregate, liftove, garažni prostor, vrata i prozore kao i ostalu opremu u zgradi.

Infinity je pametan i energetsko efikasan dom, to je jedinstvena zgrada u prestonici koja svojim stanarima omogućava potpuno digitalizovanu kontrolu svih uređaja za komunikaciju, osvetljenje, klimatizaciju, protivpožarnu zaštitu, obezbeđenje, pa čak i muziku. Savremena tehnologija omogućava da uvek može da se projektuje optimalan, fleksibilan i integrisan sistem koji će se u potpunosti prilagođavati specifičnom načinu i stilu života, trenutnim aktivnostima raspoloženju i navikama ukućana. Upravo takve tehnologije današnjoj porodici pružaju mogućnost programiranja najrazličitijih režima rada sistema smart house u zavisnosti od kriterijuma koji mogu biti relaksacija, racionalno iskorišćenje energije ili sigurnost.

Sistem je u potpunosti prilagodljiv korisniku. Težnja je bila stvaranje moderne građevine, koja je otvorena za oblikovanje sopstvenog životnog prostora. Stanari mogu da namenskim digitalnim upravljanjem podese različite scene, gde će atmosfera biti u skladu sa željama. Ukoliko stanar želi atmosferu za žurku on će osvetljenje, klimatizaciju, muziku, temperaturu podesiti u sceni party. Svaki sledeći put kada pritisne party dugme dobiće željeno okruženje, tj. scenu. Programiranje režima rada sistema, pruža mogućnost prilagođavanja specifičnom načinu i stilu života, trenutnim aktivnostima, raspoloženju i navikama ukućana.

Preko centralne upravljačke konzole touch screen ili namenskih daljinskih upravljača kontroliše se rasveta, grejanje, klimatizacija, kućni uređaji, glavni dovod vode, ali i upravljanja sistemom nadzora objekta. Posebnu pažnju autori su posvetili sistemu grejanja i ventilacije. Prilikom izbora sistema grejanja i klimatizacije, u smislu definisanja parametara unutrašnje mikroklime, vodilo se računa o ugodnosti, ekonomičnosti, estetici i trajnosti.  Sve prostorije imaju ugrađen sistem grejanja i hlađenja koji daje potpunu kontrolu nad temperaturom, kao i mogućnost stvaranja sopstvene ikroklime.

U ovom objektu je primenjen koncept podnog i zidnog grejanja, kao i plafonskog i zidnog hlađenja. Razlog zašto je izabran ovaj tip grejanja i klimatizacije jeste da se obezbede idealni mikroklimatski uslovi u prostoriji, odnosno odgovarajuća temperatura vazduha i zidova, mnogo svežeg vazduha, odgovarajuća vlažnost i mirna atmosfera bez duvanja i prašine. Stoga se za ovaj objekat s pravom može reći da je vazdušna banja u centru grada svih 365 dana u godini.

Automatizovanim upravljanjem zgrade mogu se smanjiti troškovi za utrošak energije. Osim toga, zgrada koristi obnovljive izvore energije. Konačno, svoj pun smisao koncept dobija stvaranjem bezbednog, komfornog, ekonomičnog i sigurnog okruženja, uz istovremenu štednju energenata, smanjivanje troškova održavanja, produženja životnog ciklusa opreme i značajno smanjivanje zagađenja koje zgrada emituje u životnu sredinu, čime koncept dobija i širu opšte društvenu vrednost i značaj.

I na kraju…

Još je Platon govorio da ideje oblikuju svet, a Nikola iz Kuze (Nicolaus von Cues, 1401–1464), ranorenesansni mislilac iz grupe njegovih sledbenika, da forme nastaju jedino zahvaljujući ljudskoj umetnosti. Fasada, koja se slobodno i ekspresionistički pruža kroz sve tri ose, naglašava skulptoralnost arhitektonske forme.

Stalne promene koje se u arhitektonsko-stvaralačkom domenu u njoj dešavaju predstavljaju kontekst dinamike svakodnevnog života. Svetlost, čist vazduh, bogatstvo biljnog sveta, blagost, prijatnost, udobnost i osećaj zaštite u onome što je prirodno u postojanju, arhitektura pokušava da omogući kroz kompleksnu geometriju, kao jedan od najvećih izazova arhitekture od stakla.

Uz primenu tehnologije smart house (pametne zgrade), ispunjen je cilj dobijanja savremenog i ekonomičnog rešenja oblikovanog u skladu sa originalnom arhitektonskom idejom. Verujemo, kao što i autori ovog zdanja veruju, da će objekat Infinity u Dobračinoj ulici, u samom srcu Beograda, postati jedan od simbola Beograda, njegovog autentičnog duha koji traje i potvrđuje se kroz vreme. I da će jedna od najlepših građevina u našoj prestonici otelotvoriti sposobnost Beograda u realizaciji budućnosti koja je počela.

Dr Dragana Vasilski, dia

Ključne reči

Reci nam šta misliš o ovom članku. Napiši komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.

komentari

top