Vremenski period trajanja premium, istaknutog i obojenog oglasa?

Trajanje premium, istaknutog i obojenog oglasa može da bude 7, 15 ili 30 dana.

top