Kako da se prijavim na 4zida.rs?

Na sajt možeš da se prijaviš tako što ćeš kliknuti na dugme “Prijavi se” u gornjem desnom uglu ukoliko sajt 4zida.rs gledaš sa računara ili klikom na ikonicu u gornjem desnom čošku svog mobilnog ekrana. Otvoriće se stranica gde ćeš uneti mejl adresu i lozinku i kliknuti na dugme “Prijavi se”.

top