Kako da dodam novog agenta u nalog svoje agencije?

U opciji “Podešavanja” izaberi tab “Podaci o agentima – Novi agent” i unesi kontakte novog agenta. Nakon unetih podataka potrebno je da pritisneš dugme “Kreiraj agenta”.

top