Učešće ili depozit – u čemu je razlika?

Depozit se vraća, učešće se ne vraća. Učešće ti smanjuje iznos kredita, a depozit ne. Depozit je novac koji se vraća po isteku ugovorene obaveze, a učešće je nešto što se daje kao sopstveno učešće u nekom poslu bespovratno.

Pročitaj više

Šta znači grejs period?

Grejs je poček ili poklon period u kome se ne plaća neka obaveza ili sve obaveze. Često se podrazumeva da grejs znači da se u nekom vremenskom periodu ne plaćaju ni kamata ni glavnica, a što nije slučaj. U toku grejs perioda ne plaća se samo glavnica, tj. osnovni dug, dok se kamata plaća i […]

Pročitaj više

Šta je vinkulacija?

Vinkulacija nije tvoja, ali tvojoj porodici obezbeđuje namirenje duga. Kod kredita koji zahtevaju obezbeđenje u vidu osiguranja, neophodna je polisa koj je vinkulirana na banku. A to znači da ako imaš npr. životno osiguranje, pravo naplate po toj polisi ima banka, a ne porodica u slučaju da se desi osigurani slučaj. Banka se naplaćuje od […]

Pročitaj više

Čemu služi NKS?

To je cena. Toliko košta pozajmljeni novac. NKS je skraćenica od nominalna kamatna stopa i izražava se u procentu.

Pročitaj više

Šta je Euroibor?

Promenljivi deo kamatne stope kod mnogih dugoročnih kredita je vezan za promenu EUROIBOR-a. Ta promena direktno utiče na rast ili pad kamatne stope, a samim tim i na iznos novca koji se plaća. Kretanje EUROIBORA se ne može sa sigurnošću predvideti, a zvanično “EURIBOR (EUR Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se utvrđuje […]

Pročitaj više

Šta je varijabilna kamata?

Varijabilna kamatna stopa je promenljiva kamatna stopa koja je sastavljena od fiksnog dela definisanog u procentima i promenljivog dela definisanog nekom promenljivom (EUROIBOR, BELIBOR, LIBOR).

Pročitaj više

1 2 3
top