Kako se zaštiti prilikom kupovine nekretnine u izgradnji?

proverite investitora na sajtu APR-a, tražite uvid u građevinsku dozvolu, sa advokatom napravite kupoprodajni ugovor, isplaćujte investitora po fazama gradnje, nikako u celosti, proverite zgrade, popričajte sa stanarima o stanovima u toj zgradi, proverite koiko je prodato stanova u toj zgradi, obavezno kupoprodajni ugovor overite kod Javnog beležnika.

Pročitaj više

Koliki su troškovi za kupce na kredit ?

procenitelj do 100 eur, overa predugovora i kupoprodajnog ugovora kod Javnog beležnika-notara (zavisnosti od cene nekretnine), troškovi obrade zahteva za osiguranje (NKOSK) – 30 eur, kao i trošak OSIGURANJA KREDITA KOD NKOSK – Način obračuna troškova na sledećem linku: http://www.nkosk.rs/content/obracun-i-visina-premija-osiguranja , banka (troškovi obrade kredita) – 0.5% do 2% od iznosa kredita u zavisnosti od […]

Pročitaj više

Kako uknjižiti nekretninu, ukoliko prodavac nije uknjižen kao vlasnik?

Potreban Vam je kupoprodajni ugovor na kome su potpisi ugovarača overeni, u originalu ili overenoj kopiji, sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može uknjižiti pravo svojine, fotokopija lične karte. Ako je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje se vodi na prvog vlasnika potrebno je da poslednji sticalac dostavi isprave […]

Pročitaj više

1 2
top