Koliki su troškovi za keš kupce nekretnina?

overa predugovora i kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika-notara (zavisnosti od cene nekretnine), eventualni trošak overe potvrde o isplati cene ukoliko nije navedeno u ugovoru (ne više od 2.500 rsd), trošak transfera novca u banci (zavisi od banke između 1.000 rsd do 8.000 rsd), provizija agenciji oko 2% od ugovorene cene nekretnine.

Pročitaj više

Koji su koraci kupovine nekretnine za gotovinu/keš?

pronalaženje odgovarajuće nekretnine, zaključenje predugovora sa prodavcem, koji se overava kod notara-javnog beležnika, i davanje kapare prodavcu koja je prema običaju oko 10%, koja je deo kupoprodajne cene. Ukoliko se predugovor overava, kapara se u slučaju odustanka kupca ne vraća, a u slučaju odustanka prodavca vraća se dupli iznos kapare, zaključenje kupoprodajnog ugovora i isplata […]

Pročitaj više

1 2
top