ZALOŽNA IZJAVA

ZALOŽNA IZJAVA je isprava sačinjena od strane vlasnika, kojom se on jednostrano obavezuje, ukoliko dug ne bude isplaćen o dospelosti, da poverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti, na način propisan zakonom.U praksi Banke uglavnom koriste založnu izjavu umesto ugovora o hipoteci.

top