Ukoliko refinansiram već postojeći i osigurani stambeni kredit kod druge banke, da li ću morati ponovo da platim premiju osiguranja?

Kod refinansiranja već osiguranog kredita nije potrebno ponovo platiti premiju osiguranja.

top