Ukoliko kupac prvog stana podnosi zahtev za refundaciju PDV i za člana odnosno članove njegovog porodičnog domaćinstva, potrebno je da dostavi:

  1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost (za dete izvod iz Matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz Matične knjige rođenih i izvod iz Matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz Matične knjige rođenih – ne starije od 6 meseci,
  2. uverenje o državljanstvu (original),
  3. uverenje o prebivalištu iz MUP-a za člana porodičnog domaćinstva,
  4. uverenje nadležne opštine Uprave javnih prihoda lokalne poreske administracije da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica od 01.07.2006. godine ili Uverenje Poreske uprave ukoliko je nadležna Poreska uprava (ukoliko član porodičnog domaćinstva ima više opština prebivališta onda sa svake opštine treba doneti uverenje).
top