Ugovor o prometu nepokretnosti?

Ugovor o prometu nepokretnosti (kupoprodaji stanova, kuća, lokala, zemljišta, itd.) zaključuje se obavezno u pisanoj formi, a potpisi prodavca i kupca overavaju se kod Javnog beležnika u mestu na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi.

top