UGOVOR O HIPOTECI

ugovor o hipoteci je ugovor između vlasnika nepokretnosti i poverioca kojim se vlasnik nepokretnosti obavezuje, ako dug ne bude isplaćen o dospelosti, da poverilac naplati svoje obezbeđeno potraživanje iz vrednosti te nepokretnosti. ugovor o hipoteci u praksi u potpunosti zamenjuje založna izjava.

top