Šta kupac treba da zna kada kupuje nekretninu?

  • ko je vlasnik,
  • da li je nekretnina upisana u katastar,
  • da li je na nekretninu stavljena hipoteka,
  • da li je ona predmet sudskog spora.
top