Šta je vinkulacija?

Vinkulacija nije tvoja, ali tvojoj porodici obezbeđuje namirenje duga. Kod kredita koji zahtevaju obezbeđenje u vidu osiguranja, neophodna je polisa koj je vinkulirana na banku. A to znači da ako imaš npr. životno osiguranje, pravo naplate po toj polisi ima banka, a ne porodica u slučaju da se desi osigurani slučaj. Banka se naplaćuje od osiguravajuće kuće i tako namiruje svoj dug dok porodici ostaje stan u vlasništvu i to bez ikakvih dugovanja.

top