Šta je LTV racio?

Koliko si kredit obezbedio hipotekom. Odnos hipoteke i kredita određuje iznos premije koju plaćaš za osiguranje kod NKOSK-a.Izražava se u procentima. Što je kredit manji u odnosu na hipoteku, LTV racio je manji i manja je premija.

top