Šta je fiksna kamata?

Fiksna kamatna stopa je nepromenljiva i definisana je procentom.

top