Šta je Euroibor?

Promenljivi deo kamatne stope kod mnogih dugoročnih kredita je vezan za promenu EUROIBOR-a.
Ta promena direktno utiče na rast ili pad kamatne stope, a samim tim i na iznos novca koji se plaća. Kretanje EUROIBORA se ne može sa sigurnošću predvideti, a zvanično “EURIBOR (EUR Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa, koja se utvrđuje kao aritmetički prosek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u Evrozoni međusobno nude depoziti na fiksne periode.

top