Prodaja stana stečenog poklonom?

U ovu kategoriju spadaju i nekretnine stečene nasledstvom. Naime, ukoliko želite da prodate nekretninu koju ste dobili poklonom ili nasledili moraćete da izmirite obavezu kapitalnog dobitka. Odnos nabavne i prodajne cene se posmatra kao kapitalna dobit i porez na taj iznos je 15%.

top