Predugovor?

Predugovor se potpisuje kada je već sve dogovoreno. U njemu se navode svi bitni elementi budućeg ugovora i preciziraju datum i način njegovog zaključenja i isplate ukupne cene.
Ako kupac plaća iz stambenog kredita, kredit se odobrava tek posle potpisivanja predugovora, a ne zna se kada će tačno biti odobren, uglavnom se navodi rok vezan za odobrenje kredita (najčešće se ugovor overava isti dan kada je isplata, između predugovora I ugovora odnosno odobrenja kredita, često prođe I više od mese dana).

top