Pravo na refundaciju PDV kupac prvog stana može da ostvari do kog iznosa?

  • kupac stana ima prava na površini stana od 40m2, plus za svakog člana porodičnog domaćinstva koji nema i nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS po još 15m2,
  • ukoliko prilikom impliciranja za refundaciju PDV, prijavite svoju decu, ona u budućnosti prilikom kupovine sopstvenog stana gube ovo pravo tj. da refundiraju PDV,
  • ukoliko kupac prvog stana kupuje stan veće površine od one na koju ima pravo na refundaciju PDV, on pravo na refundaciju ostvaruje samo za zakonom propisanu kvadraturu (za višak kvadrature od zakonom propisane, nema povraćaja PDV).
top