Plaćanje PDV-a na prvu nekretninu u slučaju stranih državljana?

Kupac, ako je strani državljanin je u obavezi da plati PDV, za kupovinu prve nekretnine u Srbiji. Nema mogućnost povrata PDV-a.

top