NUŽNI NASLEDNICI

NUŽNI NASLEDNICI – su ostaviočevi: potomci, usvojenici i njihovi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci.Usvojilac iz nepotpunog usvojenja, ostaviočeva braća i sestre, njegovi dedovi i babe i njegovi ostali preci nužni su naslednici samo ako su trajno nesposobni za privređivanje a nemaju nužnih sredstava za život.
Nužni naslednik može biti samo onaj ko je po zakonskom redu nasleđivanja pozvan na nasleđe. (Na primer, neće nasleđivati unuci, ako su im živi roditelji. Unuci nasleđuju direktno od baba i deda kada je njihov roditelj koji je potomak babe i dede, preminuo i tada su unuci nužni naslednici).

top