Nekretnina koja ima više vlasnika, da li svi moraju biti saglasni za prodaju?

Ne, može se prodati i suvlasnički deo nepokretnosti.

top