Koliki su troškovi za kupce na kredit ?

 • procenitelj do 100 eur,
 • overa predugovora i kupoprodajnog ugovora kod Javnog beležnika-notara (zavisnosti od cene nekretnine),
 • troškovi obrade zahteva za osiguranje (NKOSK) – 30 eur,
 • kao i trošak OSIGURANJA KREDITA KOD NKOSK – Način obračuna troškova na sledećem linku:
  http://www.nkosk.rs/content/obracun-i-visina-premija-osiguranja ,
 • banka (troškovi obrade kredita) – 0.5% do 2% od iznosa kredita u zavisnosti od izabrane banke i modela kredita,
 • založna izjava (u zavisnosti od visine kredita),
 • provizija agenciji oko 2%,
 • trošak životnog osiguranja kao i osiguranja nepokretnosti,
 • kursna razlika – 0,5% – 1% sume koju treba da pretvorite iz dinara u devize,
 • troškovi transfera novca plaća kupac i oni variraju od banke do banke, a iznose od 1000 do 8000 RSD. Ako je ista banka tj. ako prodavac otvori račun kod banke preko koje kupac uzima kredit nema ovih troškova.
top