Koliki su troškovi za keš kupce nekretnina?

  • overa predugovora i kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika-notara (zavisnosti od cene nekretnine),
  • eventualni trošak overe potvrde o isplati cene ukoliko nije navedeno u ugovoru (ne više od 2.500 rsd),
  • trošak transfera novca u banci (zavisi od banke između 1.000 rsd do 8.000 rsd),
  • provizija agenciji oko 2% od ugovorene cene nekretnine.
top