Koji su koraci kupovine nekretnine za gotovinu/keš?

  1. pronalaženje odgovarajuće nekretnine,
  2. zaključenje predugovora sa prodavcem, koji se overava kod notara-javnog beležnika, i davanje kapare prodavcu koja je prema običaju oko 10%, koja je deo kupoprodajne cene. Ukoliko se predugovor overava, kapara se u slučaju odustanka kupca ne vraća, a u slučaju odustanka prodavca vraća se dupli iznos kapare,
  3. zaključenje kupoprodajnog ugovora i isplata nekretnine,
  4. useljenje u kupljenju nekretninu, izapisnik o primopredaji, pogotovo kod novih stanova,
  5. regulisanje obaveza prema poreskoj upravi i upravi javnih prihoda- porez na imovinu I prijava stana kod javno-komunalnih preduzeća,
  6. uknjižba nekretnine u nadležni katastar.
top