Koji je zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na promet?

Zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na promet je 10 dana od dana overe kupoprodajnog ugovora odnosno stupanja u posed ako se stupa u posed naknadno.

top