Koji je vremenski period da banka uplati novac na račun prodavca?

U praksi do 2 radna dana od dana overe kupoprodajnog ugovora.

top