Koji je rok prodavca da preda nekretninu kupcu?

Rok je prema običaju 30-45 dana, da se prodavac iseli i plati sve dugove koji su vezani za tu nekretninu.

top