Koje sve poreze moram da platim kada prodajem stan?

Kada prodate stan morate da platite porez na kapitalni dobitak koji iznosi 15%. Obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povrat plaćenog poreza na kapitalni dobitak.
Takođe, plaća se i porez na prenos apsolutnih prava čija je stopa 2,5% od ugovorene cene nekretnine, s tim što se ovaj porez redovno ugovorom prebacuje na Kupca.

top