Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nekretnina?

Razlika između uknjiženih i neuknjiženih nekretnina je u tome što je uknjižena nekretnina upisana u katastar- uneti tačni podaci o lokaciji, broju katastarske parcele, kao i podaci o vlasniku. Samo na uknjižene nekretnine se može staviti hipoteka, dok na neuknjižene ne može. Što znači da samo na uknjižene nekretnine možete kupovati preko stambenog kredita.

top