Koja je neophodna dokumentacija da bi se nekretnina uknjižila u katastar?

  • Ugovor o kupoprodaji (original ili overena kopija) koji sadrži tačan opis nepokretnosti i clausula intabulandi klauzulu,
  • Mora postojati pravni sled između svih ranijih vlasnika i novog vlasnika.
top