Ko sve može biti solidarni dužnik?

Solidarni dužnik može biti bilo koja osoba koja ispunjava sve uslove koji su propisani i za korisnika kredita. To može biti supružnik, član porodice, prijatelj ili bilo koje drugo lice.

top