Ko ima prava na refundaciju PDV?

  • lice koje u potpunosti isplatilo kupoprodajnu cenu nekretnine, na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora,
  • u slučaju kada kupac stana kao *nužni naslednik ostavioca- supružnika ostvari pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela (što ima obligaciono-pravni karakter), kao i novčanu nadoknadu po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem pri čemu nužnom nasledniku nijednim aktom nije utvrđeno pravo svojine, odnosno susvojine na toj porodično stambenoj zgradi, taj nužni naslednik, sa aspekta primene propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, nije imao svojinu, odnosno susvojinu na porodičnoj stambenoj zgradi-predmetu zaostavštine. S tim u vezi, nužni naslednik kao kupac stana, a uz ispunjenje ostalih propisanih uslova, može da ostvari pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana,
  • kupcu prvog stana koji je stekao državljanstvo Republike Srbije poreklom,
  • kupcu prvog stana kada na osnovu overenog ugovora o kupoprodaji stana u objektu koji je u izgradnji,
  • kupcu prvog stana koji je u momentu overe ugovora o kupoprodaji imao prijavljeno boravište u inostranstvu,
  • kupcu prvog stana kada je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu od strane trećeg lica, na osnovu ugovora koje to lice ima sa kupcem prvog stana (npr. na osnovu ugovora o preuzimanju duga, asignacije ili ugovora o jemstvu).
top