Kako uknjižiti nekretninu, ukoliko prodavac nije uknjižen kao vlasnik?

Potreban Vam je kupoprodajni ugovor na kome su potpisi ugovarača overeni, u originalu ili overenoj kopiji, sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može uknjižiti pravo svojine, fotokopija lične karte. Ako je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje se vodi na prvog vlasnika potrebno je da poslednji sticalac dostavi isprave o svim prenosima.

top