Kako se zaštiti prilikom kupovine nekretnine u izgradnji?

  • proverite investitora na sajtu APR-a,
  • tražite uvid u građevinsku dozvolu,
  • sa advokatom napravite kupoprodajni ugovor,
  • isplaćujte investitora po fazama gradnje, nikako u celosti,
  • proverite zgrade, popričajte sa stanarima o stanovima u toj zgradi,
  • proverite koiko je prodato stanova u toj zgradi,
  • obavezno kupoprodajni ugovor overite kod Javnog beležnika.
top