Kako se vrši prenos infostana, telefona i struje prilikom kupovine nepokretnosti?

PTT priključak se prenosi sa kupca na prodavca kada se overi ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zajedničkim odlaskom kupca i prodavca u korisnički servis PTT-a, gde kupac podnosi zahtev za promenu imena korisnika PTT priključka, a prodavac zahtev za odjavu i preseljenje istog na novu adresu. Neophodno je poneti fotokopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i fotokopije ličnih karata.
Prenos prava korišćenja EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službi preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i poslednjom uplatnicom o plaćenoj električnoj energiji.
Prenos infostana, odnosno, komunalija vrši kupac odlaskom u nadležnu filijalu Infostana opštine na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi, sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

top